Návod na použití

POZOR:

SPOTŘEBUJ OKAMŽITĚ PO OTEVŘENÍ

USCHOVEJTE FIBERFIX MIMO DOSAH DĚTÍ.

Návod k použití:

Krok 1

V oblasti kolem zlomu/poškození, očistěte opravovaný povrch. Lesklé a hladké povrchy obruste. Pokud opravujete vodovodní trubku, vypněte přítok vody.

Očistěte opravovaný povrch v oblasti okolo zlomu/poškození. Lesklé a hladké povrchy obruste. Jestliže opravujete vodovodní potrubí, vypněte přítok vody.

Krok 2

Nasaďte si rukavice. Po otevření musí být FiberFix použit během 3-5 minut. Otevřený produkt nemůže být znovu uskladněn.

Krok 3

Otevřete balíček s FiberFixem a ponořte FiberFix na 5 sekund do vlažné vody.

Krok 4

FiberFix není lepivý jako tradiční lepicí pásky. Omotejte proto první vrstvu opatrně, volně aby páska z povrchu nesklouzla. Další vrstvy již omotejte těsněji. Použijte celý svitek FiberFixu tak, abyste měli nejméně šest vrstev přímo nad místem opravy a 5 – 10 cm podpory směrem na obě strany od místa opravy.

Krok 5

Po omotání opravovaného místa FiberFixem, omotejte těsně vinylovou pásku přes FiberFix, aby pomohla lépe stlačit omotané vrstvy FiberFixu (tento postup zajistí lepší utěsnění). Počkejte 10 až 15 minut, aby mohl FiberFix kompletně zatvrdnout a sundejte vinylovou pásku.

1 svitek = 1 oprava

K dosažení ideálního výsledku

Omotávejte pásku těsně, s 30-40% překrytím jednotlivých vrstev. Přes opravované místo naneste celkem 3-5 vrstev FiberFixu. V případě že pracujete při teplotách nižších než 21 °C, ponechejte na ztvrdnutí FiberFixu delší čas. FiberFix skladujte v suchém a chladném prostředí.

Varování: Tento produkt je poskytován bez záruky, ať již vyjádřené či nepřímo naznačené, na vhodnost jeho použití. Protože není možné kontrolovat podmínky a metody použití produktu, výrobce ani prodejce nepřijímají zodpovědnost za způsob/vhodnost aplikace nebo chybné použití produktu, včetně jakýchkoliv následných nebo náhodných škod.

Pozor: Při spolknutí produktu mohou nastat zdravotní potíže.

V případě spolknutí produktu nebo jeho části, vyhledejte radu lékaře. Pokud přišel produkt do kontaktu s kůží, umyjte důkladně postižené místo vodou a mýdlem. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Zamezte přímému kontaktu s lidskou kůží a očima. Pokud k takovému kontaktu dojde, postupujte prosím dle níže uvedeného doporučení:

  1. Lehký kontakt z kůží: Umyjte pryskyřici hadříkem namočeným v acetonu nebo alkoholu. Alternativně po zatvrdnutí seškrábněte pryskyřici z kůže.
  2. Rozsáhlý kontakt s kůží: Okamžitě setřete pryskyřici čistým hadříkem. Následně omyjte postižené místo acetonem nebo alkoholem. V případě potíží, jako je natékání či zarudnutí postiženého místa, vyhledejte radu lékaře.
  3. Kontakt s očima: Po dobu 10 minut vyplachujte postižené oko/oči značným množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte radu lékaře.
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...